Loga Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego, Rzeczpospolita Polska Dofinansowane przez Unię Europejską, Parp Grupa PFR

I nabór do projektu

Pierwszy planowany nabór rozpocznie się 15 kwietnia 2024 roku o godzinie 9:00. Zapraszamy do zakładki Rekrutacja, aby wypełnić dokumenty rekrutacyjne. Nabór odbywa się za pomocą systemu GOZdzik.

W pierwszej turze rekrutacji przewidziano objęcie wsparciem 26 osób, co oznacza, że runda zakończy się w momencie złożenia zgłoszeń przez 29 osób.

Już dziś możesz założyć konto w systemie GOZdzik. Możliwość złożenia dokumentów rekrutacyjnych w systemie istnieje tylko w trakcie trwania danego naboru. Pomiędzy naborami system służy do komunikacji pomiędzy operatorem a przedsiębiorcami biorącymi udział w projekcie.

Nabór dokumentów zgłoszeniowych prowadzony będzie w 14-dniowych rundach lub do wyczerpania 120% założonej alokacji na daną rundę.

Obecnie zbieramy zgłoszenia chętnych pracowników i podmiotów, aby zakwalifikować ich wstępnie do projektu.