Loga Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego, Rzeczpospolita Polska Dofinansowane przez Unię Europejską, Parp Grupa PFR

GOZ w firmach

Wdrażanie gospodarki obiegu zamkniętego (GOZ) staje się coraz bardziej powszechne na całym świecie jako sposób na promowanie zrównoważonego rozwoju i zmniejszanie wpływu działalności gospodarczej na środowisko. GOZ opiera się na minimalizacji zużycia surowców i powstawania odpadów, a także na zwiększeniu wykorzystania energii oraz recyklingu materiałów. Poniżej przedstawiam kilka przykładów udanej implementacji GOZ w różnych sektorach na świecie.

Holandia jako lider GOZ

Holandia jest uznawana za europejskiego lidera w zakresie wdrażania gospodarki obiegu zamkniętego. Dzięki ambitnym celom rządowym i innowacyjnym podejściom zarówno ze strony przedsiębiorstw, jak i społeczeństwa, kraj ten wyznacza kierunki transformacji w dążeniu do zrównoważonego rozwoju. Holandia koncentruje się na kluczowych megatrendach takich jak wyczerpywanie się zasobów naturalnych, wzrost ilości wygenerowanych odpadów czy zmiany klimatyczne, traktując GOZ jako sposób na zapewnienie możliwości dalszego stabilnego rozwoju gospodarczego​​.

Wyzwania i szanse dla firm

Implementacja GOZ niesie za sobą wiele wyzwań dla firm, takich jak dostosowanie się do regulacji, dostęp do odpowiedniej infrastruktury gospodarki odpadami, czy rozwój technologii recyklingu. Mimo to, strategia GOZ oferuje również szereg korzyści, w tym oszczędność surowców, zmniejszenie kosztów operacyjnych oraz korzyści wizerunkowe związane z odpowiedzialnością środowiskową. Krajowy plan na rzecz energii i klimatu w Polsce wyznacza cele klimatyczno-energetyczne, które mają zostać osiągnięte m.in. przez wdrożenie działań GOZ w wielu sektorach gospodarki, z naciskiem na produkty traktowane priorytetowo, takie jak akumulatory, pojazdy, opakowania, tworzywa sztuczne, wyroby włókiennicze, budownictwo i żywność​​.

Kluczowe sektory i działania

W sektorze opakowań, budownictwa, produkcji tworzyw sztucznych i wyrobów włókienniczych, GOZ promuje produkty trwałe, łatwe do ponownego wykorzystania, naprawy, i recyklingu. Dążenie do minimalizacji odpadów i przekształcanie ich w surowce wtórne to główne cele, które mają wspierać tworzenie dobrze funkcjonującego rynku surowców wtórnych i zrównoważone produkty jako europejską normę​​.

Gospodarka o obiegu zamkniętym staje się kluczowym elementem polityki środowiskowej, klimatycznej i gospodarczej, wprowadzając fundamentalne zmiany w sposobie, w jaki firmy prowadzą działalność. Te przykłady pokazują, jak różne kraje i sektory mogą skutecznie wdrażać zasady GOZ, aby wspierać zrównoważony rozwój i jednocześnie stawiać czoła współczesnym wyzwaniom środowiskowym i gospodarczym.