Aktualizacja dokumentów

W związku z nowymi regulacjami prawnymi dotyczącymi wsparcia de minimis oraz koniecznością dostosowania dokumentacji rekrutacyjnej do aktualnych przepisów, Regulamin oraz formularze rekrutacyjne tj. załączniki nr 1, 4, 5, 8 zostały zaktualizowane.