Loga Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego, Rzeczpospolita Polska Dofinansowane przez Unię Europejską, Parp Grupa PFR

GOSPODARKA OBIEGU ZAMKNIĘTEGO - NOWE MOŻLIWOŚCI DLA BIZNESU

NUMER PROJEKTU: FERS.01.03-IP.09-0081/23

Korzyści z udziału w projekcie

Spełnienie zielonych wymogów prawnych

Pracownicy zdobędą wiedzę o aktualnych przepisach dotyczących ochrony środowiska, gospodarki cyrkularnej i wymogów raportowania ESG. Pozwoli to przedsiębiorstwom na lepsze dostosowanie się do obowiązujących regulacji.

Przygotowanie do raportowania ESG

Pracownicy zdobędą umiejętności niezbędne do efektywnego zbierania, analizowania i raportowania danych ESG, co jest kluczowe dla transparentności i wiarygodności przedsiębiorstwa w oczach inwestorów, klientów i partnerów.

Możliwości zielonego finansowania

Warunkiem uzyskania dotacji jest spełnienie wymogów dotyczących zrównoważonego rozwoju. Wiedza i umiejętności nabyte podczas szkolenia pomogą w przygotowaniu projektów zgodnych z oczekiwaniami instytucji finansujących.

Certyfikat kwalifikacji zawodowych

Uczestnicy oraz uczestniczki szkolenia uzyskają certyfikat Specjalista ds. gospodarki o obiegu zamkniętym, potwierdzający ich umiejętności i wiedzę w tej dziedzinie. Będzie on wydawany przez jednostkę certyfikacyjną ICVC Certyfikacja.

Finansowane z Funduszy UE

Szkolenia dla pracowników przedsiębiorstw są doskonałą okazją do rozwoju kompetencji z zakresu gospodarki cyrkularnej bez ponoszenia żadnych kosztów. Szkolenia są całkowicie bezpłatne, dzięki 100% dofinansowaniu z Funduszy Unijnych.

Wzrost efektywności i innowacyjności

Szkolenia pomogą pracownikom usprawnić procesy produkcyjne i zarządzanie odpadami poprzez wprowadzenie w firmie rozwiązań gospodarki cyrkularnej. Zwiększy to efektywność, zredukuje koszty i podniesie szanse na uzyskanie dotacji.

Wzmocnienie pozycji rynkowej

Wiedza i umiejętności związane z gospodarką obiegu zamkniętego i raportami ESG wpłyną na wzrost konkurencyjności firmy i ugruntowanie jej wizerunku jako firmy działającej w sposób zrównoważony i niedziałający na szkodę środowiska naturalnego.

Rozwój zielonej logistyki

Szkolenia pomogą pracownikom zrozumieć, jak wdrażać zasady gospodarki obiegu zamkniętego w całym łańcuchu dostaw, co jest istotne dla zwiększenia poziomu zrównoważenia i minimalizacji negatywnego wpływu na środowisko.

Odpowiedzialność społeczna

Przyczyniając się do realizacji celów zrównoważonego rozwoju, pracownicy wspierają budowanie pozytywnego wizerunku firmy jako odpowiedzialnego społecznie przedsiębiorstwa, co przyciąga nowych klientów i pomaga utrzymać lojalność tych już istniejących.

Zapisz się na bezpłatne szkolenie

Spełnisz wymogi prawne, nauczysz się jak przygotować raport ESG, poznasz możliwości zielonego finansowania i zdobędziesz certyfikat zawodowy

O projekcie

“GOSPODARKA OBIEGU ZAMKNIĘTEGO - NOWE MOŻLIWOŚCI DLA BIZNESU”

finansowany z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027

przeprowadzany na terenie całej Polski

realizowany od 1 marca 2024 roku do 28 lutego 2027 roku

kierowany do przedsiębiorców i ich pracowników z mikro, małych, średnich oraz dużych firm

Zdjęcia uśmiechniętych przedsiębiorców po szkoleniu GOZ

Aktualności

Lista rankingowa

W ramach 2 rundy naboru do projektu „GOSPODARKA OBIEGU ZAMKNIĘTEGO –…

FAQ

Pytanie 1

Ile trwa i jak wygląda szkolenie z zakresu gospodarki o obiegu…

Strefa wiedzy

GOZ a przemysł chemiczny

GOZ a przemysł chemiczny

GOZ, czyli gospodarka o obiegu zamkniętym, jest istotnym, jeśli nie najważniejszym…

Jeśli uważasz, że projekt lub nasze działania są niezgodne z Konwencją o prawach osób z niepełnosprawnością (KPON) sporządzoną w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169, z późn. zm.), możesz to zgłosić za pomocą:

  • poczty tradycyjnej, w formie listownej na adres ministerstwa: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa lub Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa,
  • skrzynki nadawczej e-puap Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej (adres skrytki: /MIR/SkrytkaESP) lub Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (adresy skrytek: /PARP/SkrytkaESP oraz /PARP/kancelariaPARP).