Realizacja

Jakie wsparcie pracownik/przedsiębiorstwo może uzyskać w ramach projektu?

Zależnie od przeprowadzonej przez naszego eksperta analizy potrzeb pracownik/przedsiębiorstwo może wziąć udział w jednej z trzech ścieżek. 

Ścieżka 1
3 dni

szkolenie z podstaw GOZ (część ogólna) oraz praktycznych aspektów GOZ w działalności przedsiębiorstwa (część specjalistyczna)

Ścieżka 3
2 dni

szkolenie z praktycznych aspektów GOZ w działalności przedsiębiorstwa (wybrane zagadnienia części specjalistycznej)

Ścieżka 2
2 dni

szkolenie z praktycznych aspektów GOZ w działalności przedsiębiorstwa (część specjalistyczna)

Ścieżka 3
2 dni

szkolenie z praktycznych aspektów GOZ w działalności przedsiębiorstwa (wybrane zagadnienia części specjalistycznej)

Indywidualne wsparcie poszkoleniowe

wybrane tematy poruszane na szkoleniach ze ścieżki 1, 2 i 3 (maksymalnie 10h na jednego uczestnika)

Szkolenia, zarówno część ogólna, jak i specjalistyczna, będą prowadzone w formie wykładu, dyskusji oraz ćwiczeń. Część szkoleń będzie odbywać się zdalnie, część stacjonarnie, a część w trybie mieszanym. 

Pracownik deklaruje, w jakim szkoleniu chciałby wziąć udział na etapie zapisywania się do projektu. 

O czym jest szkolenie z GOZ?

zrównoważony rozwój, w tym GOZ (część ogólna)

zrównoważone zarządzanie materiałami

narzędzia dla biznesu wspierające transformację w kierunku GOZ

analiza i zarządzanie łańcuchem dostaw

Pełny program szkoleń z zakresu GOZ znajdziesz w pliku załączonym poniżej.

Warunki, jakie musi spełnić pracownik/przedsiębiorstwo, żeby uzyskać  zaświadczenie ukończenia szkolenia/doradztwa:

Uczestnicy, którzy ukończą szkolenie (w części ogólnej i specjalistycznej lub tylko specjalistycznej – zależnie od ścieżki, w której biorą udział) [tj. wykażą min. 80% frekwencję na szkoleniu oraz wypełnią ankietę poszkoleniową] otrzymają odpowiednie zaświadczenie o ukończeniu działania szkoleniowego.

Warunki, jakie musi spełnić pracownik/przedsiębiorstwo, żeby uzyskać  certyfikat potwierdzenia kompetencji:

Uczestnicy, którzy podniosą kompetencje w wyniku udziału w szkoleniu [tj. uzyskają wyższy wynik post-testu niż pretestu] otrzymają odpowiednie zaświadczenie o nabyciu określonej/określonych kompetencji w zakresie zielonej ekonomii.

Warunki, jakie musi spełniać pracownik, żeby uzyskać certyfikat potwierdzenia kwalifikacji Specjalista ds. Gospodarki O Obiegu Zamkniętym wydany przez jednostkę certyfikacyjną ICVC Certyfikacja: 

Uczestnicy szkoleń mogą w ramach projektu zdać egzamin, aby otrzymać certyfikat potwierdzający kwalifikację. Udział w egzaminie nie jest obowiązkowy, aczkolwiek zachęcamy do wzięcia w nim udziału.

Zgodnie z procedurą ICVC wymagany wynik egzaminu pisemnego uprawniający do otrzymania certyfikatu ICVC potwierdzającego osiągnięcie określonej kwalifikacji wynosi minimum 75% prawidłowych odpowiedzi.

Certyfikat ICVC/GOZ 20341.66 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Specjalista ds. Gospodarki o Obiegu Zamkniętym, m.in, takie jak:

 1. Wiedza z zakresu polityki UE w kontekście Gospodarki o Obiegu Zamkniętym
 2. Wiedza na temat branży GOZ (Gospodarka Obiegu Zamkniętego) oraz OZE (Odnawialne Źródła Energii)
 3. Wiedza na temat prawnych aspektów gospodarki odpadami (UE i Polska)
 4. Dobra znajomość i bezproblemowe poruszanie się w terminologii zarządzania środowiskowego
 5. Zrozumienie zasad i założeń gospodarki o obiegu zamkniętym
 6. Umiejętność identyfikowania, projektowania i wdrażania strategii mających na celu minimalizację marnotrawstwa surowców i materiałów.
 7. Umiejętność przeprowadzenia kompleksowej analizy cyklu życia produktów oraz opracowania strategii zrównoważonego projektowania
 8. Wiedza w zakresie technologii odzysku surowców wtórnych oraz recyklingu, włączając w to skuteczne metody segregacji i przetwarzania odpadów
 9. Umiejętność formułowania spójnych planów zarządzania odpadami i efektywnej ich segregacji, uwzględniając najnowsze regulacje oraz standardy dot. ochrony środowiska
 10. Umiejętność efektywnej współpracy z interesariuszami w celu promowania zrównoważonych praktyk zgodnych z ideą gospodarki o obiegu zamkniętym.
 11. Umiejętność monitorowania i oceny skuteczności działań podejmowanych w ramach GOZ
 12. Umiejętność adaptacji do zmieniających się regulacji i standardów dotyczących ochrony środowiska i gospodarki surowcami

Harmonogram szkoleń

Edycja 1

Szkolenie z GOZ – cz. ogólna

Termin:

22 maja 2024

Godzina:

8:30-15:00

Forma:

Online

Szkolenie z GOZ – cz. specjalistyczna

Termin:

23,24 maja 2024

Godzina:

8:30-15:00

Forma:

Online

Edycja 2

Szkolenie z GOZ – cz. ogólna

Termin:

27 maja 2024

Godzina:

8:30-15:00

Forma:

Online

Szkolenie z GOZ – cz. specjalistyczna

Termin:

28,29 maja 2024

Godzina:

8:30-15:00

Forma:

Online

Edycja 3

Szkolenie z GOZ – cz. ogólna

Termin:

3 czerwca 2024

Godzina:

8:30-15:00

Forma:

Online

Szkolenie z GOZ – cz. specjalistyczna

Termin:

4,5 czerwca 2024

Godzina:

8:30-15:00

Forma:

Online

Edycja 4

Szkolenie z GOZ – cz. ogólna

Termin:

10 czerwca 2024

Godzina:

8:30-15:00

Forma:

Online

Szkolenie z GOZ – cz. specjalistyczna

Termin:

11,12 czerwca 2024

Godzina:

8:30-15:00

Forma:

Online

Edycja 5

Szkolenie z GOZ – cz. ogólna

Termin:

18 czerwca 2024

Godzina:

8:30-15:00

Forma:

Online

Szkolenie z GOZ – cz. specjalistyczna

Termin:

19,20 czerwca 2024

Godzina:

8:30-15:00

Forma:

Online

Edycja 6

Szkolenie z GOZ – cz. ogólna

Termin:

24 czerwca 2024

Godzina:

8:30-15:00

Forma:

Online

Szkolenie z GOZ – cz. specjalistyczna

Termin:

25,26 czerwca 2024

Godzina:

8:30-15:00

Forma:

Online

Edycja 7

Szkolenie z GOZ – cz. ogólna

Termin:

1 lipca 2024

Godzina:

8:30-15:00

Forma:

Online

Szkolenie z GOZ – cz. specjalistyczna

Termin:

2,3 lipca 2024

Godzina:

8:30-15:00

Forma:

Online

Edycja 8

Szkolenie z GOZ – cz. ogólna

Termin:

31 lipca 2024

Godzina:

8:30-15:00

Forma:

Online

Szkolenie z GOZ – cz. specjalistyczna

Termin:

1,2 sierpnia 2024

Godzina:

8:30-15:00

Forma:

Online