Loga Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego, Rzeczpospolita Polska Dofinansowane przez Unię Europejską, Parp Grupa PFR

Rekrutacja

Zgłoszenie

Jeśli jesteś gotowy/a zgłosić udział w projekcie „GOSPODARKA OBIEGU ZAMKNIĘTEGO – NOWE MOŻLIWOŚCI DLA BIZNESU”, zarejestruj się już teraz i wypełnij formularz zgłoszeniowy, który znajdziesz w zakładce Kontakt. 

Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub potrzebujesz dodatkowych informacji, skontaktuj się z nami poprzez adres e-mail: rekrutacja@gozdlabiznesu.pl lub telefonicznie pod numerem 571034590. Możesz również napisać do nas poprzez formularz z zakładki Kontakt wybierając opcję „Chcę dowiedzieć się więcej o waszych szkoleniach” lub „Chcę dowiedzieć się więcej o gospodarce obiegu zamkniętego”.

Poniżej znajdziesz kroki, które umożliwią Ci sprawne przejście przez proces rekrutacji.

Ostatnia zmiana dokumentów rekrutacyjnych: 6 maja 2024

Krok 1: Sprawdź czy się kwalifikujesz Zanim zgłosisz swój udział, upewnij się, że spełniasz poniższe kryteria kwalifikacyjne:
 1. Status przedsiębiorstwa: Czy Twoja firma spełnia wymagany status MMŚP lub dużego przedsiębiorcy?
 2. Zainteresowanie projektu: Czy jesteś zainteresowany planowaniem lub wdrażaniem rozwiązań gospodarki niskoemisyjnej lub GOZ?
 3. Możliwość udzielenia pomocy de minimis: Czy Twoja firma może otrzymać pomoc de minimis?
 4. Rejestracja firmy: Czy Twoja firma jest zarejestrowana i prowadzi działalność na terenie Polski?
 5. Uczestnictwo w innych projektach: Czy Twoja firma/pracownicy nie biorą udziału w innych projektach konkursowych „GOZ–to się opłaca”?
 6. Brak sankcji: Czy Twoja firma nie podlega sankcjom na mocy prawa unijnego i krajowego związanych z działaniami wojennymi Federacji Rosyjskiej?
 7. Kadra pracownicza: Czy Twoja firma może delegować od 2 do 8 pracowników, którzy spełniają określone warunki?
 8. Kim jest PRACOWNIK:
  • pracownik w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1510, z późn. zm.),
  • pracownik tymczasowy w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1563),
  • osoba wykonująca pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia albo umowy o dzieło, jeżeli umowę taką zawarła z pracodawcą, z którym pozostaje w stosunku pracy, lub jeżeli w ramach takiej umowy wykonuje pracę na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy,
  • właściciel pełniącego funkcje kierownicze oraz wspólnik w tym partner prowadzący regularną działalność w przedsiębiorstwie i czerpiący z niego korzyści finansowe.
Dokumentacja rekrutacyjna znajduje się poniżej.

Pojedyńcze pliki do pobrania:

Krok 2: Załóż konto

Zacznij od założenia konta na naszej platformie internetowej. 

Krok 3: Wypełnij formularz zgłoszeniowy

Po zarejestrowaniu się, wypełnij formularz zgłoszeniowy, który pomoże nam ocenić czy Twoje przedsiębiorstwo spełnia wymogi projektu. Upewnij się, że wypełniasz formularz dokładnie i kompletnie, abyśmy mogli, jak najlepiej ocenić Twoje zgłoszenie.

Krok 4: Ocena kwalifikacyjna

Nasi specjaliści dokonają weryfikacji zgłoszenia pod kątem spełnienia wymogów konkursowych do 7 dni roboczych od zamknięcia danej rundy naboru. Jeśli Twoje przedsiębiorstwo zostanie zakwalifikowane, skontaktujemy się z Tobą, aby omówić dalsze kroki.

Kryteria premiujące

W ramach rekrutacji do projektu przyjęliśmy następujące kryteria premiujące:

– status mikro/małego przedsiębiorcy: 15 punktów

– skierowanie do udziału w projekcie minimalnie 1 pracownika z niepełnosprawnością: 5 punktów

– skierowanie do udziału w projekcie minimalnie 1 pracownika – kobiety: 5 punktów

Krok 5: Podpisanie umowy

Jeśli Twoje zgłoszenie zostanie zaakceptowane, będziemy gotowi do podpisania umowy na udzielenie wsparcia. Przed podpisaniem umowy omówimy szczegóły dotyczące udziału Twojej firmy w projekcie.

Wymagane dokumenty przed podpisaniem umowy:

– Zaświadczenie o niekaralności od Przedsiębiorstwa oraz od osób reprezentujących Przedsiębiorstwo, które będzie aktualne na dzień podpisania umowy wsparcia;

– Zaświadczenie o niezaleganiu z należnościami publiczno-prawnymi w Urzędzie Skarbowym, które będzie aktualne na dzień podpisania umowy wsparcia;

– Zaświadczenie o niezaleganiu z należnościami publiczno-prawnymi w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, które będzie aktualne na dzień podpisania umowy wsparcia;

– ZUS DRA – dla podmiotu (za ostatnie 3 miesiące); 

– ZUS RCA dla zgłoszonych pracowników (za ostatnie 3 miesiące).

Harmonogram naborów

NUMER NABÓRDATA ROZPOCZĘCIA RUNDYGODZINA ROZPOCZĘCIADATA ZAKOŃCZENIA RUNDYGODZINA ZAMKNIĘCIA
115 kwietnia 2024 roku9:0029 kwietnia 2024 roku9:00
230 kwietnia 2024 roku9:0014 maja 2024 roku9:00
315 maja 2024 roku9:0029 maja 2024 roku9:00
430 maja 2024 roku9:0013 czerwca 2024 roku9:00
514 czerwca 2024 roku9:0028 czerwca 2024 roku9:00
629 czerwca 2024 roku9:0013 lipca 2024 roku9:00
714 lipca 2024 roku9:0028 lipca 2024 roku9:00
829 lipca 2024 roku9:0012 sierpnia 2024 roku9:00
913 sierpnia 2024 roku9:0027 sierpnia 2024 roku9:00
1028 sierpnia 2024 roku9:0011 września 2024 roku9:00
1112 września 2024 roku9:0026 września 2024 roku9:00
1227 września 2024 roku9:0011 października 2024 roku9:00
1312 października 2024 roku9:0026 października 2024 roku9:00
1414 października 2024 roku9:009 listopada 2024 roku9:00
1510 listopada 2024 roku9:0024 listopada 2024 roku9:00
1625 listopada 2024 roku9:009 grudnia 2024 roku9:00
1710 grudnia 2024 roku 9:0024 grudnia 2024 roku9:00
1825 grudnia 2024 roku9:0008 stycznia 2025 roku9:00

Listy rankingowe