Loga Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego, Rzeczpospolita Polska Dofinansowane przez Unię Europejską, Parp Grupa PFR

Ekopakowanie

Gospodarka obiegu zamkniętego (GOZ) nie jest już tylko możliwością dla branży opakowań, ale również staje się on coraz większą koniecznością zarówno ze względu na regulacje unijne oraz krajowe, jak i presję klientów, inwestorów czy kontrahentów. Wdrożenie GOZ w firmie pozwala na racjonalne zarządzanie surowcami, ograniczenie ilości odpadów, negatywnego wpływu na środowisko, a także społeczeństwo, a w dłuższej perspektywie przynosi firmom korzyści finansowe. GOZ poprowadzi branżę opakowań w kierunku ekopakowania.

Kierunek: Ekopakowanie

Założeniem gospodarki cyrkularnej jest minimalizacja ilości używanych surowców oraz maksymalizacja ich ponownego wykorzystania. W branży opakowań szczególnie ważne jest projektowanie produktów z myślą o ich przyszłym recyklingu, czyli tzw. ekoprojektowanie. Ekologiczne projektowanie jest pierwszym, a więc najważniejszym, etapem gospodarki cyrkularnej. Ekoprojekt oznacza unikanie nadmiernego pakowania, a także stosowanie materiałów łatwiejszych do przetworzenia. Ekoprojektowanie to kierunek: ekopakowanie.

Korzyści: Ekopakowanie

1) Redukcja negatywnego wpływu na środowisko: Mniejsze zużycie zasobów naturalnych i redukcja odpadów zmniejsza negatywny wpływ firmy na środowisko.
2) Odpowiedź na oczekiwania konsumentów: Coraz więcej osób poszukuje produktów przyjaznych dla środowiska, a ekopakowanie wpisuje się w te oczekiwania. Działania proekologiczne przyciągają nowych klientów, ale i wzmacniają zaufanie wśród tych już istniejących.
3) Zgodność z przepisami: Wiele krajów wprowadza coraz bardziej restrykcyjne przepisy dotyczące opakowań, promując te ekologiczne. Spełnienie zielonych wymogów prawnych zarówno tych wynikających z przepisów krajowych, jak i unijnych, jest niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstwa.
4) Pozytywny wizerunek marki: Firmy stosujące ekopakowanie budują wizerunek przedsiębiorstwa odpowiedzialnego środowiskowo, a także odpowiedzialnego społecznie, co przekłada się na wzmocnienie i wzrost zaufania wśród klientów.
5) Zmniejszenie śladu węglowego: Poprzez ograniczenie zużycia materiałów oraz wybór tych zrównoważonych i odnawialnych, ekoopakowania pomagają zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych w całym cyklu życia produktu. Obliczanie i redukowanie śladu węglowego jest jednocześnie aspektem wymaganym w raporcie niefinansowym, czyli w raporcie ESG.
6) Długoterminowe oszczędności: Choć początkowe koszty wprowadzenia ekoopakowań mogą być wyższe, w dłuższej perspektywie przyniosą one oszczędności poprzez optymalizację procesów, zmniejszenie odpadów i unikanie kosztów związanych z nieprzestrzeganiem regulacji środowiskowych.
7) Wzmocnienie pozycji na rynku: Wdrożenie założeń GOZ, czyli np. stosowanie ekoopakowań, zapewnia firmie dostosowanie się do zachodzących zmian, bieżących trendów i przepisów prawnych, a dzięki temu firma jest w stanie budować przewagę konkurencyjną i wzmacniać swoją pozycję na rynku.
8) Uzyskanie zielonego finansowania: Poprzez wdrożenie założeń GOZ w firmie i działania na rzecz zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska firma zyskuje większe szanse na otrzymanie zielonego finansowania. Obecnie istnieje wiele możliwości pozyskania zielonego finansowania, a są to np.: programy rządowe współfinansowane ze środków unijnych, fundusze europejskie czy zielone inwestycje bankowe.

Jakie kroki może podjąć firma z branży opakowań w celu wdrożenia założeń GOZ?

1) Unikanie niepotrzebnego pakowania: Działanie tak proste, jak zmniejszenie ilości materiałów używanych do pakowania, może znacząco ograniczyć produkcję odpadów.
2) Systemy wielokrotnego użytku: Stosowanie opakowań wielokrotnego użytku może znacznie zmniejszyć ilość odpadów.
3) Zastępowanie materiałów trudnych do recyklingu: Należy stosować materiały bardziej przyjazne środowisku, które łatwiej poddają się recyklingowi, wszędzie tam gdzie tylko jest to możliwe.
4) Ekoprojektowanie: Ważne jest, aby opakowania były zaprojektowane z myślą o recyklingu, czyli w taki sposób, by można było łatwo je przetwarzać po zużyciu.
5) Użycie zrównoważonych materiałów: Wykorzystanie odnawialnych, recyclowalnych lub biodegradowalnych surowców, takich jak papier, tektura, bioplastiki czy materiały pochodzące z recyklingu, jest fundamentem ekopakowania.
6) Edukacja i komunikacja: Informowanie konsumentów o korzyściach płynących z wyboru ekoopakowań oraz o sposobach ich prawidłowej utylizacji lub recyklingu przyczynia się do szerzenia ekologicznych postaw, ale i zapewnia firmie przejrzystość jej proekologicznych działań.

Ekopakowanie nie jest już więc tylko trendem, ale kluczowym elementem przyszłości branży opakowań. Ekologiczne opakowania stanowią odpowiedź na rosnące wymagania ekologiczne, regulacyjne i społeczne. Wdrożenie zasad gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ) staje się koniecznością, nie tylko ze względu na przepisy unijne i krajowe, ale także ze względu na oczekiwania konsumentów, inwestorów i kontrahentów.

Zapisz się na bezpłatne szkolenie GOZ dla biznesu i odkryj potencjał GOZ. Dostosujesz się do zachodzących zmian, spełnisz wymogi prawne i dowiesz się jak pozyskać zielone finansowanie oraz jak przygotować raport ESG. Twój biznes zyska nowe możliwości rozwoju, a Ty zdobędziesz certyfikat zawodowy. Szkolenia są w 100% finansowane z Funduszy Europejskich.