Loga Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego, Rzeczpospolita Polska Dofinansowane przez Unię Europejską, Parp Grupa PFR

Pytanie 1

Ile trwa i jak wygląda szkolenie z zakresu gospodarki o obiegu zamkniętym?

Jedna sesja szkoleniowa trwa 2 lub 3 dni. Zajęcia trwają 8 godzin dziennie. Oferowane przez nas ścieżki wsparcia odbywają się w formie szkoleń grupowych, które dzielą się na część ogólną oraz specjalistyczną. Część ogólna trwa 1 dzień, a część specjalistyczna trwa 2 dni. Liczba dni zależy od wyników przeprowadzonej analizy potrzeb. Szkolenia są przeprowadzane w formie wykładów, ćwiczeń, dyskusji oraz innych aktywnych sposobów na naukę i przyswajanie wiedzy. Po szkoleniu każdemu uczestnikowi udzielane jest wsparcie indywidualne.