V nabór do projektu

Nabór V do projektu trwa od 14 czerwca do 28 czerwca 2024 lub do 120% założonej alokacji dla tego naboru. W obecnej rundzie planowane jest objęcie wsparciem 48 osób, co oznacza, że runda zakończy się, gdy liczba zgłoszeń osiągnie 58 osób.

Przypominamy, że sprawdzanie dokumentów zgłoszeniowych trwa do 7 dni roboczych od zakończenia danej rundy naboru. O wynikach rekrutacji poinformujemy za pośrednictwem platformy oraz drogą mailową lub telefoniczną.