Loga Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego, Rzeczpospolita Polska Dofinansowane przez Unię Europejską, Parp Grupa PFR

Pytanie 2

Czy szkolenia z zakresu gospodarki o obiegu zamkniętym odbywają się zdalnie?

Tak, nasze szkolenia odbywają się również zdalnie. Opracowane przez nas ścieżki wsparcia łączą w sobie obie formy szkoleń, przy czym część ogólna odbywa się głównie w formie zdalnej, a część specjalistyczna – głównie lub tylko w formie stacjonarnej w celu osiągnięcia lepszych i trwalszych efektów nauki.