Loga Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego, Rzeczpospolita Polska Dofinansowane przez Unię Europejską, Parp Grupa PFR

Pytanie 3

Ile trwają nabory?

Nabór dokumentów zgłoszeniowych prowadzony będzie w 14-dniowych rundach lub do wyczerpania 120% założonej alokacji na daną rundę.