Loga Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego, Rzeczpospolita Polska Dofinansowane przez Unię Europejską, Parp Grupa PFR

Zielona motoryzacja

Wdrożenie założeń GOZ w przemyśle motoryzacyjnym, czyli w skrócie zielona motoryzacja, jest odpowiedzią na obowiązujące wymogi prawne, ale także na oczekiwania konsumentów, inwestorów i kontrahentów. Firmy z branży motoryzacyjnej muszą wpisać się w regulacje nie tylko krajowe, ale również unijne i dodatkowo sprostać oczekiwaniom konsumentów, partnerów i interesariuszy, którzy coraz bardziej zwracają uwagę na aspekt zrównoważonego rozwoju oraz ochrony środowiska i zdecydowanie częściej skłaniają się ku opcji zielonej i ekologicznej, czyli opcji: “zielona motoryzacja”.

W dzisiejszych czasach, w obliczu kryzysu i zmian klimatycznych, klienci poszukują przyjaznych dla środowiska rozwiązań, co wynika bezpośrednio ze zwiększonej świadomości społeczeństwa odnośnie tematyki ekologii, ochrony środowiska, a nawet gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ). Z kolei kontrahenci poszukują wspólników, którzy działają w duchu zasad zrównoważonego rozwoju między innymi ze względu na wymagania prawne, które sami muszą spełnić. Natomiast inwestorzy coraz chętniej angażują się w zrównoważone działania biznesowe między innymi ze względów prawnych oraz ze względu na opłacalność takich inwestycji. Firmy motoryzacyjne działające zgodnie z założeniami GOZ i rozwijające się w sposób zrównoważony zyskują większe zaufanie, budują lub poprawiają swój ekologiczny wizerunek, za czym idzie pozyskiwanie nowych klientów, ale też utrzymanie tych już istniejących, wyróżniają się na tle innych firm, co zwiększa ich konkurencyjność i pozycję na rynku oraz dostosowują się do zmian i wymogów prawnych, dzięki czemu zwiększają swoją stabilność.

Zielona motoryzacja jest odpowiedzią na istniejące wymogi prawne, a także na nadchodzące zmiany. Z tego powodu zespół ekspertów GOZ dla biznesu przygotował szczegółowy przewodnik: Jak przejść na model: Zielona motoryzacja opisujący jak efektywnie wdrażać zasady GOZ i zrównoważonego rozwoju w sektorze motoryzacyjnym oraz jakie korzyści może to przynieść.

Jak przejść na model: Zielona motoryzacja, czyli jak wdrażać GOZ w przemyśle motoryzacyjnym?

Optymalizacja procesów produkcyjnych: Przejście na bardziej ekologiczne i nowoczesne metody produkcji, takie jak zmniejszenie zużycia energii i materiałów, czy też korzystanie z materiałów łatwych do ponownego wykorzystania, jest kluczowe. Od czego zacząć w tym przypadku? Najlepiej od oceny cyklu życia produktów (LCA), przeanalizowania obszarów, w którzy możliwe jest wprowadzenie czy też rozszerzenie działań zgodnych z GOZ i zwrócenie szczególnej uwagi na projektowanie produktów, bo to właśnie od tego zaczyna się cały obieg zamknięty, czyli właśnie GOZ. Ekoprojektowanie i LCA są idealnymi dwoma punktami, od których warto zacząć w tym aspekcie. Do skutecznego wprowadzenia zmian w firmie najpierw potrzebny jest plan działania, a taka diagnoza będzie niezawodną bazą i początkiem zmian w kierunku GOZ.

Ekomobilność i zielone pojazdy: Rozwój i produkcja pojazdów elektrycznych czy też hybrydowych to kolejny istotny krok w stronę GOZ. Dążenie do zmniejszenia emisji spalin poprzez innowacje technologiczne jest nie tylko odpowiedzią na wymogi ekologiczne i prawne, ale również na zmieniające się oczekiwania konsumentów. Klienci coraz częściej wybierają pojazdy elektryczne lub hybrydowe zamiast aut spalinowych, co tworzy nowy rynek, a więc też nowe możliwości biznesowe dla przemysłu motoryzacyjnego. Dodatkowo produkcja pojazdów przyjaznych dla środowiska zwiększa świadomość społeczeństwa odnośnie korzyści z tego wynikających zarówno dla środowiska, jak i dla samych klientów.

Recykling i zarządzanie odpadami: Wprowadzenie systemów recyklingu komponentów i materiałów, które po zakończeniu życia użytkowego pojazdu mogą być ponownie wykorzystane, przyczynia się do obniżenia śladu węglowego całego sektora. W tym przypadku warto zacząć od obliczenia samego śladu węglowego firmy. Po wprowadzeniu zmian w firmie istnieją dzięki temu narzędzia do analizy skuteczności takich działań. Dodatkowo redukcja śladu węglowego przekłada się na obniżenie kosztów produkcji następnych produktów. Obliczanie śladu węglowego jest obowiązkowym elementem raportowania ESG, czyli raportowania niefinansowego, które z biegiem lat będzie obowiązywało coraz więcej firm, a więc warto przygotować się do tego już teraz.

Ekoprojektowanie: Projektowanie pojazdów i komponentów z myślą o ich łatwym demontażu, recyklingu oraz mniejszym wpływie na środowisko jest pierwszym krokiem do przejścia na model cyrkularny w firmie. Cały obieg zamknięty, czyli GOZ, zaczyna się właśnie od ekoprojektowania, które, w skrócie, polega na projektowaniu produktów z myślą o przedłużeniu ich cyklu życia i trwałości. Działania tego typu przekładają się między innymi na oszczędności wewnątrz firmy, jako że nie występuje wtedy potrzeba nabywania nowych surowców, a istnieje możliwość ponownego wykorzystania tych zakupionych wcześniej. Ekoprojektowanie jest korzystne również z punktu widzenia wymogów prawnych i obowiązku raportowania ESG. Projektowanie z myślą o środowisku przynosi także efekty w postaci dotarcia do klientów, którzy poszukują zielonych rozwiązań.

Zrównoważony łańcuch dostaw: Współpraca z dostawcami stosującymi ekologiczne praktyki jest istotnym elementem działań zgodnych z zasadami GOZ, bowiem nie tylko działania naszej firmy kreują wizerunek przedsiębiorstwa, ale również działania naszych kontrahentów i partnerów. Aspekt współpracy pomiędzy firmami także jest obowiązkowym elementem podlegającym raportowaniu ESG, dlatego raportowanie niefinansowe, jeszcze nieobowiązkowe dla mniejszych firm, dotyka już nawet przedsiębiorstwa mikro, małe i średnie. Zielona logistyka przynosi znaczne korzyści zarówno finansowe, jak i środowiskowe, ponieważ poza tym, że zmniejsza koszty operacyjne, znacznie przyczynia się do redukcji śladu węglowego wytwarzanego przez przedsiębiorstwo. 

Odnawialne źródła energii (OZE): Inwestycje w odnawialne źródła energii, takie jak energia słoneczna czy wiatr do użytku w procesach produkcyjnych czy wewnątrz firmy to prosty krok do rozpoczęcia drogi firmy w kierunku GOZ. Jest to mała, ale istotna zmiana, która przynosi korzyści zarówno ekonomiczne, jak i społeczne. Zielona energia zmniejsza koszty operacyjne oraz produkcyjne, a prócz tego wpisuje się w założenia litery E, czyli aspektu środowiskowego, w raportowaniu ESG. Poza tym przejście na zieloną energię w firmie edukuje i zwiększa świadomośc pracowników w kwestiach środowiskowych, co również jest istotnym aspektem działań proekologicznych.

Edukacja i szkolenia: Prowadzenie programów szkoleniowych dla pracowników na temat zrównoważonego rozwoju i ekologicznych praktyk również wpisuje się w działania na rzecz ochrony środowiska. Szerzenie postaw proekologicznych wewnątrz firmy przynosi korzyści nie tylko firmie, ale i indywidualnie pracownikom w ich życiu prywatnym. Dodatkowo, w przypadku zrównoważonych działań przedsiębiorstwa, pomoże i ułatwi to pracownikom zrozumienie przyczyn wprowadzanych zmian.

Zielona motoryzacja: Korzyści z wdrażania GOZ

Redukcja kosztów: Długoterminowe oszczędności wynikające z efektywniejszego wykorzystania surowców i energii, zamknięcia obiegu produktów oraz przejścia na model zielonego łańcucha dostaw.

Zwiększenie konkurencyjności: Firmy, które skutecznie implementują zasady zrównoważonego rozwoju, są lepiej postrzegane na rynku, co zwiększa ich konkurencyjność i pozycję, a przez to również zainteresowanie potencjalnych kontrahentów i inwestorów. Wdrożenie założeń GOZ w firmie przekłada się również na otwarcie się na nowe rynki i możliwości biznesowe takie jak np. wprowadzenie modelu usługi zamiast produktu.

Poprawa wizerunku: Społeczna odpowiedzialność przyczynia się do budowania lepszego, ekologicznego wizerunku firmy, co jest szczególnie istotne w dobie rosnącej świadomości ekologicznej konsumentów. Ekologiczny wizerunek firmy musi być jednak potwierdzony przez przejrzystość działań w celu budowania zaufania wśród klientów i uniknięcia ewentualnych oskarżeń o greenwashing. Transparentność działań na rzecz zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska można osiągnąć między innymi dzięki analizie LCA, raportowaniu ESG czy obliczaniu śladu węglowego firmy. Komunikacja i przejrzystość działań muszą iść ze sobą w parze.

Zwiększenie zaangażowania pracowników: W dzisiejszych czasach osoby poszukujące zatrudnienia coraz częściej zwracają uwagę na czynniki E, S i G w danej firmie. Aspekt środowiskowy, społeczny i korporacyjny jest istotny dla pracowników firm, zwiększa ich zaangażowanie i zadowolenie z pracy oraz przyczynia się do zapewnienia im odpowiednich i dobrych warunków pracy. Jednocześnie, działając w ten sposób, firma spełnia wymogi, które narzuca raportowanie niefinansowe (ESG).

Zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko: Ograniczenie zużycia zasobów naturalnych, redukcja śladu węglowego i mniejsza ilość odpadów trafiających na wysypiska zmniejsza wpływ firmy na środowisko, co przekłada się bezpośrednio na zainteresowanie i pozyskiwanie klientów, kontrahentów oraz inwestorów, spełnienie zielonych wymogów prawnych, a także redukcję kosztów.

Zgodność z przepisami: Spełnienie zielonych wymogów prawnych zarówno tych wynikających z przepisów krajowych, jak i unijnych, jest niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstwa i dostosowanie się do zachodzących zmian.

Możliwości zielonego finansowania: Poprzez wdrożenie założeń GOZ w firmie i działania na rzecz zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska firma zyskuje większe szanse na otrzymanie zielonego finansowania. Obecnie istnieje wiele możliwości pozyskania zielonego finansowania, a są to np.: programy rządowe współfinansowane ze środków unijnych, fundusze europejskie czy zielone inwestycje bankowe. Dzięki zielonemu wsparciu finansowemu firma jest w stanie skutecznie się rozwijać, dostosować się do aktualnych wymagań rynku i realizować cele biznesowe.

Działania zgodne z zasadami GOZ oraz zrównoważonego rozwoju przynoszą przedsiębiorstwu znaczące korzyści zarówno ekonomiczne, jak i społeczne. Wprowadzenie w firmie z sektora motoryzacyjnego modelu gospodarki cyrkularnej (GOZ) jest procesem długotrwałym, ale opłacalnym pod wieloma względami. Zielona motoryzacja to przyszłość tego sektora, jako że przedsiębiorstwa będą zmuszone dostosować się do zmian, wymogów prawnych i oczekiwań interesariuszy, dlatego kierunek: Zielona motoryzacja to droga do dalszego rozwoju firm.

Zapisz się na bezpłatne szkolenie GOZ dla biznesu i odkryj potencjał GOZ. Dostosujesz się do zachodzących zmian, spełnisz wymogi prawne i dowiesz się jak pozyskać zielone finansowanie oraz jak przygotować raport ESG. Twój biznes zyska nowe możliwości rozwoju, a Ty zdobędziesz certyfikat zawodowy. Szkolenia są w 100% finansowane z Funduszy Europejskich.