Zmiana regulaminu i nowe wzory oświadczeń

Szanowni Państwo!

W związku z aktualizacją Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie przygotowaliśmy wzory oświadczeń o niekaralności (dla Przedsiębiorstwa i Przedsiębiorcy / Przedsiębiorczyni) oraz oświadczenia o niezaleganiu z należnościami wobec Skarbu Państwa. Prosimy, aby podczas rekrutacji oświadczenie o niekaralności złożyć dla Przedsiębiorstwa oraz dla Przedsiębiorcy/Przedsiębiorczyni (osoby prowadzącej działalność, wspólników spółki itd.).