Loga Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego, Rzeczpospolita Polska Dofinansowane przez Unię Europejską, Parp Grupa PFR

Zmiana załącznika 9

W dniu 22 kwietnia 2024 roku uległ zmianie załącznik numer 9: Ankieta sprawdzająca wiedzę uczestników. Aktualny dokument można znaleźć w zakładce Rekrutacja. Zmiana polegała na uzupełnieniu dokumentu o tytuł projektu.