Loga Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego, Rzeczpospolita Polska Dofinansowane przez Unię Europejską, Parp Grupa PFR

Zmiana załącznika 8

W dniu 20 kwietnia 2024 roku uległ zmianie załącznik numer 8: Umowa wsparcia. Aktualny dokument można znaleźć w zakładce Rekrutacja. Zmiana polegała na dodaniu nowych załączników obowiązujących na etapie podpisania umowy tj.:

  • Zaświadczenie o niekaralności od Przedsiębiorstwa oraz od osób reprezentujących Przedsiębiorstwo, które będzie aktualne na dzień podpisania umowy wsparcia,
  • Zaświadczenie o niezaleganiu z należnościami publiczno-prawnymi w Urzędzie Skarbowym, które będzie aktualne na dzień podpisania umowy wsparcia,
  • Zaświadczenie o niezaleganiu z należnościami publiczno-prawnymi w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, które będzie aktualne na dzień podpisania umowy wsparcia.