Loga Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego, Rzeczpospolita Polska Dofinansowane przez Unię Europejską, Parp Grupa PFR

Zmiana załączników

W dniu 6 maja 2024 roku uległy zmianie następujące załączniki:

  • załącznik numer 1 (Formularz zgłoszeniowy przedsiębiorcy),
  • załącznik numer 2 (Formularz zgłoszeniowy uczestnika projektu),
  • załącznik numer 14 (Zaświadczenie o zatrudnieniu).

Aktualne dokumenty można znaleźć w zakładce Rekrutacja.